NEO Finance, AB 2023 m. I pusm. tarpinė finansinė informacija

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2023 m. I pusm. veiklos informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.

2023 m. I pusmetis „NEO Finance“, AB pasižymėjo augimu visuose veiklos segmentuose. Suteiktų paskolų apimtys padidėjo 18,5% ir pajamos išaugo 36,4%. Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos išaugo net 40,3%, su elektroninių pinigų leidimo ir tvarkymo susijusios pajamos augo 27,4%, o investavimo veiklos pajamos padidėjo 43,6%. Bendrovės EBITDA per I-ąjį šių metų pusmetį išaugo 193 proc. ir pasiekė 366.6 tūkst. EUR. Bendrovė ir toliau sėkmingai gerina ikimokestinio pelno eilutę ir per 2023 I pusmetį pasiekė 171.8 tūkst. EUR ikimokestinį pelną, kai tuo tarpu 2022 m. I-pusmetį buvo patirtas 12.2 tūkst. EUR nuostolis.

Ataskaitiniu laikotarpiu:

• Suteikta paskolų už 20 861 tūkst. EUR. Lyginant su 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu, išduotų paskolų apimtys augo 18.5 proc.

• Pardavimo savikaina išaugo 31 proc., nuo 774 tūkst. EUR iki 1 014 tūkst. EUR.

• Veiklos sąnaudos išaugo 18 proc., nuo 781 482 tūkst. EUR iki 922 tūkst. EUR.

• EBITDA išaugo 193 proc. nuo 125 021 EUR iki 366 601 EUR.

• 2023 m. I pusm. pelnas prieš mokesčius siekė 171 807 EUR, kai 2022 m. I pusm. fiksuotas 12 286 EUR nuostolis.

2023 m. I pusm. 2022 m. I pusm. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 20 861 211 17 609 213 18.5%
Pajamos, EUR 2 107 903 1 544 972 36.4%
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR 1 406 280 1 002 159 40.3%
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos, EUR 611 024 479 721 27.4%
Investavimo veiklos pajamos, EUR 90 599 63 093 43.6%
Pardavimo savikaina, EUR (1 014 207) (774 166) 31%
Bendrasis pelnas, EUR 1 093 696 770 806 41.9%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (921 889) (781 482) 18%
EBITDA, EUR 366 601 125 021 193.2%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 171 807 (12 286)
EBITDA marža, % 17.4% 8.1%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 6.4% (0.5%)

Veiklos krypčių rezultatai

„Paskolų Klubas“

Pirmo pusmečio rezultatai rodo puikų augimą ir sėkmingą veiklos eigą. „Paskolų klubo“ platformoje sufinansuotų paskolų suma per šį laikotarpį viršijo 20,8 mln. EUR, tai yra 19% daugiau, palyginti su praeitų metų tuo pačiu pusmečiu, kai bendra sufinansuotų paskolų suma siekė 17,6 mln. EUR. „Paskolų klubo“ komandai ir toliau aktyviai ir išradingai dirbant su paskolų gavėjų pritraukimu, bei esant palankioms rinkos sąlygoms, pavyksta ir toliau didinti rinkos dalį vartojimo kreditavimo segmente ir sėkmingai konkuruoti rinkoje su įsitvirtinusiais senbuviais. Ypač džiaugiamės antruoju šių metų ketvirčiu, kai pasiekėme kelis rekordus. Pirmiausia, patalpinome į biržą daugiau nei 354 900 EUR vertės kreditų per vieną dieną – tai istoriškai didžiausias vartojimo paskolų prašymų kiekis. Birželio mėnesį per platformą buvo sufinansuota rekordinė paskolų suma – net už 4,2 mln. EUR. Taipogi, birželio mėnesį išmokėjome rekordinę palūkanų sumą investuotojams, kuri viršijo 600 tūkst. EUR.

„Neopay“

„Neopay“ šių metų II-asis ketvirtis buvo pakankamai sėkmingas, kadangi transakcijų skaičius augo 36% palyginti su 2022 metų tuo pačiu ketvirčiu. Žengėme dar vieną žingsnį Lenkijos rinkoje, sėkmingai papildydami produktų krepšelį nauju produktu – BLIK. Šis mokėjimų atsiskaitymo produktas užima daugiau nei 70% rinkos dalies. Įsivedus šį produktą į esamų produktų krepšelį, tikimės spartesnės plėtros ir sustiprinimo Lenkijos rinkoje. Taip pat šiame ketvirtyje atsirado pirmieji klientai, kurie įsidiegė „Neopay 3“ („Pirk dabar – mokėk vėliau“) paslaugą savo elektroninėse parduotuvėse. Didžiausios rinkos pagal transakcijų skaičių yra Baltijos šalys ir Lenkija. Galime pasidžiaugti, kad vis labiau pavyksta įsitvirtinti Lenkijos rinkoje.

„Finomark“

Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2023 m. II-ąjį ketvirtį tarpininkavo išduodant verslo paskolas už 930 tūkst. EUR, palyginus su 2022 metų II ketvirčiu, kai finansuota 416 tūkst. EUR verslo paskolų. Įmonės pajamos 2023 m. II-ąjį pusmetį pasiekė 163 tūkst. EUR, palyginus su 2022 m. I-ąjį pusmetį, kai jos siekė 68 tūkst. EUR. Kadangi UAB „FinoMark“ veikla dar tik įsibėgėja, I-ąjį 2023 m. pusmetį dar nepavyko uždirbti teigiamo ikimokestinio pelno, kuris siekė -68,3 tūkst. EUR. Pagrindinis veiksnys, užtikrinantis stabilų ir tvarų platformos augimą, yra FinoMark komanda. Jos dėka auginame pardavimų pajamas ir paskolų portfelį kiekvieną ketvirtį. Komandos inovatyvus požiūris ir noras augti leidžia greitai ir efektyviai adaptuoti technologinius sprendinius, kuriant paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius investuotojų ir paskolos gavėjų poreikius.

 

Tomas Savickas

Finansų vadovas

El. paštas: tomas.savickas@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2023 m. I pusm. pardavimų ir tarpine finansine ataskaita ir atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.