Bendrovė sėkmingai išplatino 2 metų trukmės antrąją neviešos obligacijų emisijos dalį

Išplatintos obligacijų emisijos antrosios dalies vertė  – 810 tūkst. EUR, ją išpirko 9 privatūs investuotojai neviešo platinimo būdu. Už obligacijas kas ketvirtį bus mokamos 10% metinės palūkanos. Vienos obligacijos nominali vertė – 10 tūkst. EUR. Obligacijų emisijos išpirkimo data – 2025 m. rugsėjo 8 d.  Bendrovė obligacijų savininkų naudai įkeis kreditų paskolų portfelį, kurio bendra suma ne mažesnė nei 125 % (vienas šimtas dvidešimt penki procentai) išplatintų obligacijų nominalios vertės.

Pritrauktos investicijos bus naudojamos plėtoti visas „NEO Finance“, AB valdomas verslo kryptis ir siekti didesnių pardavimų apimčių augimo.

„Mūsų esminis tikslas tęsti nuolatinį augimą. Esame įsitikinę, kad pritrauktos investicijos leis mums toliau plėtoti „Paskolų klubą“, „Neopay“ ir „FinoMark“ ir didinti pardavimų apimtis visuose verslo sektoriuose. Tikime, kad šios investicijos suteiks puikią galimybę optimaliai išnaudoti verslo potencialą ir sustiprinti mūsų pozicijas rinkoje”, – sako „NEO Finance“, AB Administracijos vadovas Evaldas Remeikis.

2023 m. I pusmetis „NEO Finance“, AB pasižymėjo augimu visuose veiklos segmentuose. Suteiktų paskolų apimtys padidėjo 18,5% ir pajamos išaugo 36,4%. Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos išaugo net 40,3%, su elektroninių pinigų leidimo ir tvarkymo susijusios pajamos augo 27,4%, o investavimo veiklos pajamos padidėjo 43,6%. Bendrovės EBITDA per I-ąjį šių metų pusmetį išaugo 193 proc. ir pasiekė 366,6 tūkst. EUR. Bendrovė ir toliau sėkmingai gerina ikimokestinio pelno eilutę ir per 2023 I pusmetį pasiekė 171,8 tūkst. EUR ikimokestinį pelną, kai tuo tarpu 2022 m. I-pusmetį buvo patirtas 12,2 tūkst. EUR nuostolis.