Bendrovė sėkmingai išplatino pirmąją neviešos obligacijų emisijos dalį

Su pirmąja išplatinta emisija „NEO Finance“, AB išleido 980 tūkst. EUR obligacijų iš numatytų 2 mln. EUR pagal 2023 m. lapkričio 8 d. paskelbtą obligacijų programą.

Išplatintos obligacijų emisijos pirmosios dalies vertė  – 980 tūkst. EUR, ją išpirko 7 privatūs investuotojai neviešo platinimo būdu. Už obligacijas kas ketvirtį bus mokamos 10.5% metinės palūkanos. Vienos obligacijos nominali vertė – 10 tūkst. EUR. Ši emisija buvo išplatinta ilgesniam terminui, t.y. 3 metams, todėl nustatyta obligacijų emisijos išpirkimo data – 2026 m. lapkričio 24 d.

Bendrovė įkeis turtinį kompleksą, t. y. reikalavimo teises į gautinas tretiesiems asmenims paskolintas lėšas, kylančias iš Bendrovės su trečiaisiais asmenimis sudarytų vartojimo kredito ir paskolų sutarčių, kurių bendra suma ne mažesnė nei 125 % (vienas šimtas dvidešimt penki procentai) išplatintų obligacijų nominalios vertės.

Pritrauktos investicijos bus naudojamos plėtoti visas „NEO Finance“, AB valdomas verslo kryptis ir siekti didesnių pardavimų apimčių augimo.