Bendrovė sėkmingai išplatino trečiąją neviešos obligacijų emisijos dalį

Išplatintos obligacijų emisijos trečiosios dalies vertė  – 550 tūkst. EUR, ją išpirko 2 privatūs investuotojai neviešo platinimo būdu. Už obligacijas kas ketvirtį bus mokamos 10% metinės palūkanos. Vienos obligacijos nominali vertė – 10 tūkst. EUR. Ši emisija buvo išplatinta ilgesniam terminui, t.y. 2 metams ir 3 mėnesiams, todėl nustatyta obligacijų emisijos išpirkimo data – 2026 m. sausio 13 d.  Bendrovė obligacijų savininkų naudai įkeis kreditų paskolų portfelį, kurio bendra suma ne mažesnė nei 125 % (vienas šimtas dvidešimt penki procentai) išplatintų obligacijų nominalios vertės.   

Su trečiąja išplatinta emisija „NEO Finance“, AB užbaigė 2023 m. birželio 20 d. paskelbtą obligacijų programą.  

Pritrauktos investicijos bus naudojamos plėtoti visas „NEO Finance“, AB valdomas verslo kryptis ir siekti didesnių pardavimų apimčių augimo.