Dėl audituotos metinės finansinės ataskaitos pateikimo

NEO Finance AB
Bendrovės pranešimas

Pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, „NEO Finance“, AB per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi pateikti priežiūros institucijai audito įmonės patikrintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą.

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į padėtį, susidariusią dėl koronaviruso (COVID-19), infromavo, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo bei audito ataskaitą gali pateikti vėliau nei nurodyta įstatyme, tačiau ne vėliau kaip iki gegužės 5 d.

„NEO Finance“, AB informuoja, kad atsižvelgiant į Lietuvos banko pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą paskelbs ne vėliau negu iki balandžio 7 d.

 

Andrius Ladauskas

Finansų vadovas

El. paštas: andrius.ladauskas@neofinance.lt