Dėl Bendrovės adreso pasikeitimo

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 17 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovės buveinės registracijos adresas keičiamas į Ukmergės g. 126, LT – 08100, Vilnius.

Prašome visą korespondenciją siųsti naujuoju įmonės registruotu buveinės adresu.

Administracijos vadovas

Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com