Dėl FinoMark, UAB įstatinio kapitalo didinimo ir reikšmingų NEO Finance, AB sandorių atskleidimo

Dėl FinoMark, UAB įstatinio kapitalo didinimo

AB „NEO Finance“ (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė), būdama vienintele UAB „FinoMark“ akcininke 2020-09-23 pasirašė vienintelio UAB „FinoMark“ akcininko sprendimą UAB „FinoMark“ įstatinį kapitalą padidinti 100 000 EUR suma, išleidžiant naują 10 000 000 vienetų paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų emisiją, vienos akcijos nominali vertė – 0,01 EUR, bendra išleidžiamos akcijų emisijos nominali vertė – 100 000 EUR, vienos akcijos kaina – 0,01 EUR, visos emisijos kaina – 100 000 EUR, kurias visas įsigis AB „NEO Finance“.

2020-07-07 UAB „FinoMark“ kapitalas buvo padidintas 50 000 EUR suma, todėl po būsimo įstatinio kapitalo padidinimo UAB „FinoMark“ įstatinis kapitalas bus 152 500 EUR ir bus padalytas į 15 250 000 vienetų 0,01 EUR nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „FinoMark“ akcijų.

UAB „FinoMark“ įstatinis kapitalas didinamas, siekiant atitikti Sutelktinio finansavimo įstatyme numatytą nuosavo kapitalo dydį, reikalaujamą, kad įmonė būtų įtraukta į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

Dėl reikšmingų NEO Finance, AB  sandorių atskleidimo

Vadovaujantis Nasdaq alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje taisyklių 23.6 punktu, Bendrovė privalo atskleisti informaciją apie reikšmingus sandorius (reikšmingais laikomi visi sandoriai, kurių finansinė išraiška yra 10 (dešimt) ar daugiau procentų Bendrovės nuosavo kapitalo ar į prekybą įtrauktų vertybinių popierių emisijos bendros nominalios vertės, pasirenkant didesnės vertinės išraiškos kriterijų iš dviejų nurodytų kriterijų), todėl, atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. pasirašant naują paskolos sutartį su UAB „ERA Capital“  yra pasiekiama reikšmingo sandorio riba, informuojame, kad:

Bendrovė 2020-06-29 su UAB „ERA Capital“ pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią UAB „ERA Capital“ Bendrovei suteikė 50 000 EUR paskolą, o Bendrovė įsipareigojo ją grąžinti iki 2023-06-29 ir mokėti 7,5 proc. metines palūkanas.

Bendrovė 2020-09-23 su UAB „ERA Capital“ pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią UAB „ERA Capital“ Bendrovei suteikia 100 000 EUR paskolą, o Bendrovė įsipareigoja ją grąžinti iki 2023-09-23 ir mokėti 7,5 proc. metines palūkanas.

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

El. paštas: aiva@neofinance.com