Dėl „FinoMark“, UAB įstatinio kapitalo didinimo

2021-12-02 įvyko UAB „FinoMark“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu priimtas sprendimas UAB „FinoMark“ įstatinį kapitalą padidinti 125 000 EUR suma, išleidžiant naują 12 500 000 vienetų paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų emisiją, vienos akcijos nominali vertė – 0,01 EUR, bendra išleidžiamos akcijų emisijos nominali vertė – 125 000 EUR, vienos akcijos kaina – 0,01 EUR, visos emisijos kaina – 125 000 EUR, kurias visas įsigis „NEO Finance“, AB.

2021-09-22 UAB „FinoMark“ kapitalas buvo padidintas 100 000 EUR suma, išleidžiant naują 10 000 000 vienetų paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų emisiją, vienos akcijos nominali vertė – 0,01 EUR, bendra išleistos akcijų emisijos nominali vertė – 100 000 EUR, vienos akcijos kaina – 0,01 EUR, visos emisijos kaina – 100 000 EUR, kurias visas įsigijo „NEO Finance“, AB.

Todėl po įstatinio kapitalo padidinimo UAB „FinoMark“ įstatinis kapitalas bus 527 500 EUR ir bus padalytas į 52 750 000 vienetų 0,01 EUR nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „FinoMark“ akcijų.

UAB „FinoMark“ įstatinis kapitalas didinamas, siekiant atitikti Sutelktinio finansavimo įstatyme numatytą nuosavo kapitalo dydį.

 

Laikinoji administracijos vadovė
Aiva Remeikienė
El. paštas: aiva.remeikiene@neofinance.com