Dėl išleistos obligacijų emisijos

2021 m. birželio 23 d. Bendrovė su investuotojais į obligacijas sudarė dvi obligacijų pasirašymo sutartis, kuriomis Bendrovė investuotojams pateikė pasirašymui, o investuotojai pasirašė po 5 vienetus  25 000 EUR nominalios vertės obligacijų. Obligacijų emisija išleidžiama toliau nurodytomis sąlygomis:

Obligacijų emisijos valiuta ir palūkanų išmokėjimo valiuta – eurai;
Obligacijų skaičius – 10 vienetų;
Vienos obligacijos nominali vertė – 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);
Bendra emisijos nominali vertė – 250 000 EUR (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų);
Už obligacijas mokamų metinių palūkanų dydis – 7,5 % (septyni su puse procentų);
Metinės palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį;
Obligacijų galiojimo pradžia – 2021 m. birželio 25 d.;
Obligacijų išpirkimo data – 2024 m. birželio 25 d.;
Obligacijos Bendrovės pasirinkimu gali būti išperkamos iki jų išpirkimo termino. Tuo atveju, jeigu obligacijos išperkamos ankščiau negu po 2 metų po išleidimo datos, išankstinio išpirkimo suma lygi 101% nuo nominalios vertės plius sukauptos palūkanos nuo paskutinės palūkanų mokėjimo datos.

Šia obligacijų emisija pritrauktas investicijas Bendrovė panaudos esamų obligacijų refinansavimui.

2021 m. birželio 21 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą išleisti neviešam platinimui 10 vnt. 25 000 EUR nominalios vertės obligacijų, kurių bendra nominali vertė ir emisijos kaina yra 250 000 EUR.

Administracijos vadovas
Aleksėjus Loskutovas
El. paštas: aleksejus@neofinance.com