Dėl koronaviruso (COVID–19) poveikio NEO Finance, AB veiklai

NEO Finance AB
Kita informacija

„NEO Finance“, AB vykdo dviejų rūšių veiklą: teikia mokėjimo inicijavimo paslaugą elektroniniams verslams ir yra vartojimo paskolų tarpusavio skolinimo veiklos operatorius.

Bendrovės valdyba šią savaitę nuotoliniu būdu dalyvavo dvejuose neeiliniuose susirinkimuose, kuriuose buvo aptariama susiklosčiusi situacija ir priimti sprendimai dėl tolimesnių veiksmų.

Valdyba mano, kad mokėjimo inicijavimo paslaugos finansiniams rezultatams dabartinė susiklosčiusi situacija gali turėti teigiamą įtaką, nes matomas augantis elektroninių verslų poreikis pasijungti „Neopay“ paslaugą ir priimti atsiskaitymus iš vartotojų mokėjimo sąskaitų šiuo būdu taupant atsiskaitymams skiriamus kaštus. Siekiant patenkinti augantį poreikį, Bendrovė didina žmogiškuosius resursus ir skiria šiai veiklai papildomas investicijas.

Tarpusavio skolinimo veikloje Valdyba, reaguodama į situaciją, priėmė žemiau išvardintus sprendimus, siekiant prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos Lietuvos ekonomikoje.

1.     Padidintos visų reitingų naujai išduodamų paskolų palūkanų apatinės ribos pagal paskolų trukmę. A reitingui buvo padidintos minimalios palūkanos 1%, B reitingui – 2%, C reitingui – 3%.

2.     Atsižvelgdami į 2020 03 17 dieną priimtą vartojimo kredito įstatymo papildymą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa412bc268f611eaa38ed97835ec4df6?jfwid=kju1kjtqx) nedelsiant organizuojame galimybę paskolos gavėjams paimti kredito „atostogų“ suteikiant galimybę atidėti kredito dalies mokėjimą iki 3 mėnesių (išskirtinais atvejais – iki 6 mėnesių) kaip tai numato įstatymas.

3.     Laikinai, iki atskiro pranešimo, stabdome paskolų paraiškų priėmimą finansavimui refinansavimo paskolų atvejais, kai paskolos gavėjo DTI rodiklis yra didesnis už 40 proc.

4.     Keičiame C reitingo paskolų rizikos vertinimą, ir nuo šiol nepraleisime finansavimui dalies C rizikos paskolų, palikdami tik mažiau rizikingą paskolų dalį, apytiksliai santykiu 80/20, t.y. atmetant apie 20% rizikingiausių C reitingo paskolų paraiškų.

5.      Mažinama maksimali paskolos suma pagal reitingus: A reitingui – max suma 13.000 EUR, B – 10.000 EUR, C – 7000 EUR. Bendra turimų paskolų suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti: A reitingui – 17.500 EUR, B – 14.000 EUR, C – 10.000 EUR.

6.     Ženkliai sumažinti reklamos išlaidas.

7.     Peržiūrėti operacinius veiklos kaštus ir pagal galimybę juos mažinti, o susidūrus su darbo resursų poreikių mažėjimu, ieškoti visoms pusėms priimtinų sprendimų dėl darbo užmokesčio eilutės mažinimo, bet nemažinant darbuotojams pastovios atlyginimo dalies.

 

Svarbu pažymėti, kad ekonominė situacija kitose valstybėse nedaro įtakos  Bendrovės veiklai (neskaitant užsienio investuotojų investavimo apimčių), nes Bendrovės investuotojai ir pati Bendrovė skolina tiesiogiai tik Lietuvos Respublikos piliečiams, dirbantiems Lietuvoje. Visgi, sumažėjus eksportui skiriamų prekių ir paslaugų poreikiui, ekonominis nuosmukis kitose šalyse gali turėti netiesioginę įtaką Bendrovei dėl jos klientų – paskolos gavėjų pajamų sumažėjimo ar pajamų netekimo. Didesnę įtaką paskolų gavėjų pajamoms turi dabartinė ekonominė situacija Lietuvoje, Lietuvos įmonėms mažinant savo darbuotojų užimtumą ar nutraukiant darbo santykius. Labai teigiamas ir svarbus aspektas, kad Vyriausybė ir Seimas priėmė ekonomikos skatinimo paketą, kuriame ryškiausią vaidmenį vaidina subsidijos ar kompensacijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir užimtumo išlaikymui. Darbdaviams, su valstybės pagalba, išlaikant darbuotojus ir leidžiant paimti „kredito atostogų“, egzistuoja didelė tikimybė, kad po kelių mėnesių, sumažėjus viruso grėsmei ir jo keliamai neigiamai įtakai ekonomikai, darbuotojai palaipsniui grįš į pilnavertį darbą ir toliau galės vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Visgi, mūsų priimti sprendimai diktuoja, kad gali padidėti neveiksnių paskolų skaičius didesnei nei iki karantino paskelbimo daliai paskolos gavėjų nesugebant ir vėliau vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Manome, kad priimti sprendimai pilnai ar dalinai kompensuos investuotojams prisiimamą galimai didesnę ir šiuo metu labiau neapibrėžtą riziką investuojant į naujas paskolas, kurių palūkanos jau yra aukštesnės, o rizika sumažinta. Egzistuoja didelė tikimybė, kad grąža iš ankstesnių investicijų į vartojimo paskolas neatneš tokios grąžos, kuri buvo tikėtina anksčiau, ir grąža gali ženkliai sumažėti. Visgi, realiausias scenarijus, su sąlyga, kad neveiksnių paskolų skaičius neišaugs daugiau kaip 2-2,5 karto, investuotojai, į paskolas investavę anksčiau nei paskelbtas karantinas, iš šių ankstesnių investicijų irgi uždirbs teigiamą grąžą.

 

Bendrovės pinigų srautai

Bendrovės pajamų surinkimo veiklos modelis yra visiškai nestandartinis ir dabartinėje situacijoje jį galima pavadinti „antikriziniu“ ar „anticikliniu“. Bendrovė visas su suteiktu vartojimo kreditu susijusias tarpininkavimo pajamas gauna iš paskolos gavėjo per visą paskolos laikotarpį, o iš anksto neima nei vieno euro, t.y. pilnai įvykus finansavimo sandoriui „NEO Finance“ platformoje, platformos tarpininkavimo pajamos nėra apmokamos sandorio metu. Faktinės įplaukos yra išdalinamos per visą paskolos laikotarpį ir yra surenkamos kredito gavėjui grąžinant kiekvieno mėnesio įmoką. Didžioji dalis sąnaudų, skirtų uždirbti šias pajamas (marketingo, administravimo ir kt.), yra patiriamos sandorio sudarymo mėnesį. Toks pajamų surinkimo būdas, net ir sumažėjus mėnesinių įmokų įplaukoms, leidžia Bendrovei net ir ženkliai sumažinus naujų paskolų suteikimo apimtis, gauti ženklų pajamų srautą iš anksčiau sudarytų paskolos sandorių.

Visgi, šiuo metu labai sunku pasakyti kiek sumažės mėnesinių įmokų įplaukos iš paskolų gavėjų ir atitinkamai nuo jų gaunamas Bendrovės tarpininkavimo mokestis, nes tai labai priklausys nuo paskolos gavėjų poreikio pasinaudoti „kredito atostogomis“. Bet kuriuo atveju, Bendrovė turi pakankamai lėšų ir būsimų įplaukų, sumažinus veiklos sąnaudas, teikti paslaugas labai ilgą laikotarpį, todėl dabartinė ekonominė situacija grėsmės Bendrovės veiklos tęstinumui visiškai nekelia. Taip pat verta pažymėti, kad teigiamas pinigų srautas, tikėtina, augs ir dėl Bendrovės teikiamų mokėjimo inicijavimo paslaugų apimčių augimo.

Bendrovė šiuo metu, dėl per daug neapibrėžtos situacijos, negali pakankamai tiksliai paskaičiuoti koronaviruso situacijos įtakos Bendrovės 2020 metų finansiniams rezultatams.

 

Evaldas Remeikis

Valdybos pirmininkas

El. paštas: e.remeikis@neofinance.com