Dėl NEO Finance, AB nuosavo kapitalo sumažėjimo

Paruošus „NEO Finance“, AB juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), 2020 m. II ketvirčio finansines ataskaitas tapo aišku, kad „NEO Finance“, AB nuosavas kapitalas tapo 64 000 eurų mažesnis nei reikalauja LR elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas, t.y. mažesnis negu 350 000 eurų. Nuosavas kapitalas 2020-06-30 duomenimis lygus 286 000 eurų.

Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio 17 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas), kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant iki 120 007 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Atsižvelgiant sudarytas akcijų pasirašymo sutartis, kurių pasirašymo ir apmokėjimo terminas jau baigėsi, Bendrovės įstatinis kapitalas kaip įmanoma greičiau bus padidintas beveik 260 000 eurų.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com