Dėl NEO Finance, AB valdybos priimtų sprendimų

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė) valdyba susirinkime, įvykusiame 2020 m. spalio 28 d., priėmė šį sprendimą:

1. Dėl Bendrovės vadovo (Administracijos vadovo) atrankos stabdymo ir atrinkto asmens kandidatūros pateikimo  Lietuvos banko pritarimui gauti. 

Priimti sprendimai:

  1. Nuo 2020-10-28 užbaigti atranką į Bendrovės administracijos vadovo pareigas, nusprendžiant, kad kandidatas Aleksėjus Loskutovas yra tinkamas Bendrovės administracijos vadovo pareigoms užimti.
  2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme bei Lietuvos banko nutarime Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ įtvirtintais reikalavimais, pateikti Lietuvos bankui reikiamus dokumentus bei informaciją apie Aleksėjų Loskutovą, siekiant gauti Lietuvos banko pritarimą jo kandidatūrai į Administracijos vadovo pareigas.
  3. Lietuvos bankui patvirtinus, kad Aleksėjus Loskutovas gali užimti Bendrovės administracijos vadovo pareigas, valdyba priims sprendimą paskirti Aleksėjų Loskutovą Administracijos vadovu nuo tame sprendime įtvirtintos dienos.

A. Loskutovas su Bendrove bendradarbiauja jau 2 metus, o nuo šių metų pradžios yra atsakingas už Atvirosios bankininkystės departamento veiklą. A. Loskutovas ne tik yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ekonomikos srityje, bet turi ir daugiau nei 15 metų patirties finansų sektoriuje – anksčiau ėjo skirtingas vadovaujamas pareigas banke, lizingo bendrovėje ir kredito unijoje.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

El. paštas: aiva@neofinance.com