Dėl obligacijų emisijos išleidimo

2023 m. birželio 20 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą išleisti platinimui paprastųjų nekonvertuojamų fiksuotų palūkanų įkeitimu užtikrintą neviešą obligacijų emisiją nustatant tokias šios obligacijų emisijos sąlygas:

Emisijos valiuta – eurai.

Obligacijų skaičius – 200 vienetų.

Vienos obligacijos nominali vertė – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų).

Bendra emisijos nominali vertė – 2 000 000 EUR (du milijonai eurų).

Vienos obligacijos emisijos kaina – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų).

Bendra obligacijų emisijos kaina, įskaitant už obligacijas mokamas palūkanas ir komisinius mokesčius už finansavimo pritraukimą, neviršija 10 (dešimties) procentų metinių palūkanų normos.

Metinės palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį. Jei palūkanų mokėjimo diena yra nedarbo diena, palūkanos mokamos artimiausią darbo dieną, einančią po jos.

Obligacijų emisija platinama dalimis, nustatytomis Bendrovės direktoriaus.

Bendrovė turi teisė išplatinti ne visas obligacijas, jeigu priimamas atitinkamas Bendrovės direktoriaus įsakymas.

Obligacijų išpirkimo terminas – ne trumpesnis nei 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Bendrovės direktoriaus patvirtinto obligacijų įsigaliojimo termino.

Obligacijų apmokėjimo terminas – iki Bendrovės vadovo patvirtinto Obligacijų platinimo pabaigos termino.

 

Šia obligacijų emisija pritrauktas investicijas Bendrovė panaudos apyvartinėms lėšoms.

Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com