Dėl obligacijų emisijos išleidimo

2023 m. lapkričio 7 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą išleisti platinimui paprastųjų nekonvertuojamų fiksuotų palūkanų įkeitimu užtikrintą neviešą obligacijų emisiją nustatant tokias šios obligacijų emisijos sąlygas:

Emisijos valiuta – eurai.

Obligacijų skaičius – iki 200 vienetų.

Vienos obligacijos nominali vertė – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų).

Bendra emisijos nominali vertė – iki 2 000 000 EUR (dviejų milijonų eurų).

Vienos obligacijos emisijos kaina – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų).

Bendra obligacijų emisijos kaina, įskaitant už obligacijas mokamas palūkanas ir komisinius mokesčius už finansavimo pritraukimą, neviršija 10,5 (dešimties su puse) procentų metinių palūkanų normos.

Metinės palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį. Jei palūkanų mokėjimo diena yra nedarbo diena, palūkanos mokamos artimiausią darbo dieną, einančią po jos.

Obligacijų emisija platinama dalimis, nustatytomis Bendrovės administracijos vadovo.

Bendrovė turi teisę išplatinti ne visas obligacijas, jeigu priimamas atitinkamas Bendrovės administracijos vadovo įsakymas.

Obligacijų išpirkimo terminas – ne trumpesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Bendrovės administracijos vadovo patvirtinto obligacijų įsigaliojimo termino.

Obligacijų apmokėjimo terminas – iki Bendrovės administracijos vadovo patvirtinto Obligacijų platinimo pabaigos termino.

 

Šia obligacijų emisija pritrauktas investicijas Bendrovė panaudos apyvartinėms lėšoms.

 

Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com