Dėl obligacijų emisijos išleidimo

2021 m. gegužės 21 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą išleisti neviešam platinimui 10 vnt. 25 000 EUR nominalios vertės obligacijų, kurių bendra nominali vertė ir emisijos kaina yra 250 000 EUR, nustatant tokias šios obligacijų emisijos sąlygas:

Obligacijų emisijos valiuta ir palūkanų išmokėjimo valiuta – eurai;
Obligacijų skaičius – 10 vienetų;
Vienos obligacijos nominali vertė – 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);
Bendra emisijos nominali vertė – 250 000 EUR (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų);
Už obligacijas mokamų metinių palūkanų dydis – 7,5 % (septyni su puse procentų);
Metinės palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį;
Obligacijų emisija išplatinama vienu kartu;
Obligacijų išpirkimo data – 3 metų terminas nuo obligacijų įsigaliojimo;
Obligacijos Bendrovės pasirinkimu gali būti išperkamos iki jų išpirkimo termino. Tuo atveju, jeigu obligacijos išperkamos ankščiau negu po 2 metų po išleidimo datos, išankstinio išpirkimo suma lygi 101% nuo nominalios vertės plius sukauptos palūkanos nuo paskutinės palūkanų mokėjimo datos.

Šia obligacijų emisija pritrauktas investicijas Bendrovė panaudos esamų obligacijų refinansavimui. Pakartotinai norėtume priminti, kad esamų obligacijų refinansavimui Bendrovė 2021 m. birželio 4 d. paskolos sutartimi jau pasiskolino 180 000 EUR. Pagal minėtą paskolos sutartį asmenims iš Olandijos Bendrovė įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2024 m. birželio 4 d. ir mokėti 7 proc. metines palūkanas.

Administracijos vadovas
Aleksėjus Loskutovas
El. paštas: aleksejus@neofinance.com