Dėl pirmosios dienos be teisių (ex-date) įsigyti NEO Finance, AB naujai išleidžiamų akcijų

2022 m. vasario 7 d. vykęs NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė įstatinio kapitalo didinimui papildomu įnašu išleidžiant iki 167 332 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 Eur už 0,44  Eur nominalios vertės akciją.

2022 m. vasario 21 d.  yra pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų.

Apie pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas bus paskelbtas atskiras pranešimas.

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com