Dėl reikšmingų NEO Finance, AB sandorių atskleidimo

Vadovaujantis Nasdaq alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje taisyklių 23.6 punktu, Bendrovė privalo atskleisti informaciją apie reikšmingus sandorius (reikšmingais laikomi visi sandoriai, kurių finansinė išraiška yra 10 (dešimt) ar daugiau procentų Bendrovės nuosavo kapitalo ar į prekybą įtrauktų vertybinių popierių emisijos bendros nominalios vertės, pasirenkant didesnės vertinės išraiškos kriterijų iš dviejų nurodytų kriterijų). Atsižvelgiant į tai, kad yra pasiekta reikšmingo sandorio riba, informuojame, kad:

2021 m. birželio 4 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią Bendrovė pasiskolino 180 000 EUR.  Bendrovė įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2024 m. birželio 4 d.  ir mokėti 7 proc. metines palūkanas.

Administracijos vadovas
Aleksėjus Loskutovas
El. paštas: aleksejus@neofinance.com