Įregistruota nauja „NEO Finance“, AB įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2020 m. rugpjūčio 10 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „NEO Finance“, AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 660 435,92 EUR ir yra padalintas 3 773 718 vnt. akcijų, kurios suteikia 3 773 718 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,44 euro.

 

Pridedama: 2020 rugpjūčio 10 d. įregistruoti Bendrovės įstatai.

 

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Email: aiva@neofinance.com