Įregistruota nauja NEO Finance, AB įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2022 m. kovo 17 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 848 933,68 EUR ir yra padalintas 4 202 122 vnt. akcijų, kurios suteikia 4 202 122 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,44 euro.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com