Įregistruota nauja „NEO Finance“, AB įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2021 m. rugsėjo 30 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „NEO Finance“, AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 784 435,84 EUR ir yra padalintas 4 055 536 vnt. akcijų, kurios suteikia 4 055 536 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,44 euro.

 

Aleksėjus Loskutovas
Administracijos vadovas
Email: aleksejus.loskutovas@neofinance.com