NEO Finance, AB 2020 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

2020 m. pirmąjį pusmetį Įmonė išlaikė išduotų paskolų apimtis, kurios siekė 8,95 mln. EUR ir lyginant su praeitų metų pirmuoju pusmečiu sumažėjo 1%, tuo tarpu pajamos augo iki 1.163 tūkst. EUR, ir praeitų metų I-ojo pusmečio pajamas (796 tūkst. EUR) viršijo 46%. Įmonės EBITDA pagerėjo, ir 2020 metų pirmąjį pusmetį siekė -60.189 EUR, kai tuo tarpu 2019 metų pirmąjį pusmetį buvo -295.580  EUR. Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo -145.688 EUR, kai 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu -375.375 EUR.

Labai sparčiai augo mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys. Įmonė 2020 metų I pusm. atliko 2,651 mln. vnt. transakcijų, kai 2019 metų I pusm. jų buvo atlikta tik 1,542 mln. vnt. Atitinkamai, pagrinde dėka mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo, mokėjimų veiklos pajamos išaugo beveik 1,5 karto (nuo 63 tūkst. EUR 2019 m. I pusm. iki 153 tūkst. EUR 2020 metų I pusm.).

Su NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com