NEO Finance, AB 2022 m. I ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaita

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2022 m. I ketv. informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.

2022 m. I-ąjį ketv. NEO Finance, AB ir toliau didino suteiktų paskolų apimtis – per platformą buvo suteikta 7,075 mln. EUR, 3 proc. daugiau nei per 2021 m. IV-ąjį ketv. Tuo tarpu, pajamos, lyginant su praėjusiu ketvirčiu (946 tūkst. EUR), sumažėjo 16 proc. iki 793 tūkst. EUR. Įmonės EBITDA 2022 m. I-ąjį ketv. buvo 73 tūkst. EUR, kai 2021 m. IV-ąjį ketv. šis rodiklis buvo 12 tūkst. EUR. Teigiamą pokytį lėmė paskolų portfelio augimas, tikslingai valdomos sąnaudos ir programinės įrangos tobulinimas, siekiant automatizuoti įmonės procesus. Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą 2022 m. I-ąjį ketv. buvo 7 tūkst. EUR, kai 2021 m. IV-ąjį ketv. buvo patirtas 79 tūkst. EUR nuostolis.

2022 m. I ketv. 2021 m. IV ketv. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 7 075 335 6 867 328 3%
Pajamos, EUR 793 048 946 289 -16%
Pardavimo savikaina, EUR (383 183) (587 142) -35%
Bendrasis pelnas, EUR 409 865 359 147 14%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (337 353) (371 438) 9%
EBITDA, EUR 72 512 (12 291)
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 7 110 (79 076)
EBITDA marža, % 9% -11%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 0% -4%

 

2022 m. I-ajį ketv. naujai sudarytų paskolų gautinas tarpininkavimo mokestis, kuris yra didžiausias pajamų šaltinis tarpusavio skolinimo veikloje, siekė 755 tūkst. EUR. Šios pajamos bus gaunamos per visą paskolų išmokėjimo laikotarpį. Lyginant su 2021 m. IV-uoju ketv., tarpininkavimo mokesčio pajamos augo 13 proc.

2022 m. I-ąjį ketv. augo ir mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys – „Neopay“ klientai atliko beveik 4,6 mln. vnt. transakcijų. Lyginant su 2021 m. IV-uoju ketv., kurio metu buvo atlikta 4,8 mln. vnt. transakcijų, apimtys sumažėjo 4 proc.

Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2022 m. I-ąjį ketv. išdavė verslo paskolų už 501 tūkst. EUR.

​Aivaras Bielskis

Finansų vadovas

El. paštas: aivaras.bielskis@neofinance.com