NEO Finance, AB 2022 m. I pusm. tarpinė finansinė ataskaita

NEO Finance AB
Tarpinė informacija

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2022 m. I-ojo pusmečio informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.

2022 m. I-ąjį pusmetį NEO Finance, AB ir toliau gerino rezultatus – per „Paskolų klubo“ platformą buvo suteikta paskolų už 17,609 mln. EUR – 37 proc. daugiau nei per 2021 m. I-ąjį pusmetį. Tuo tarpu, pajamos, lyginant su praėjusiu pusmečiu (1,583 mln. EUR), sumažėjo 2 proc. iki 1,555 mln. EUR.

Bendrovės EBITDA 2022 m. I-ąjį pusmetį buvo 125 tūkst. EUR, kai 2021 m. I-ąjį pusmetį šis rodiklis siekė 312 tūkst. EUR. Labiausiai neigiamą pokytį lėmė išaugusios išlaidos, skirtos įmonės veiklos vykdymui ir išparduotas nemokių paskolų portfelis. Atitinkamai nuostolis prieš apmokestinimą 2022 m. I-ąjį pusmetį buvo 12 tūkst. EUR, kai 2021 m. I-ąjį pusmetį patirtas 189 tūkst. EUR pelnas.

  2022 m. I pusm. 2021 m. I pusm. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 17 609 214 12 830 862 37%
Pajamos, EUR 1 544 972 1 583 262 -2%
Pardavimo savikaina, EUR (774 166) (716 448) 8%
Bendrasis pelnas, EUR 770 806 866 774 -11%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (781 482) (671 860) 16%
EBITDA, EUR 125 021 312 317 -60%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR (12 286) 189 095  
EBITDA marža, % 8% 20%  
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % -1% 11%  

 

2022 m. I-ajį pusmetį naujai sudarytų paskolų gautinas tarpininkavimo mokestis, kuris yra didžiausias pajamų šaltinis tarpusavio skolinimo veikloje, siekė 2,438 mln. EUR. Šios pajamos bus gaunamos per visą paskolų išmokėjimo laikotarpį. Lyginant su 2021 m. I-uoju pusmečiu, tarpininkavimo mokesčio pajamos augo 82 proc.

2022 m. I-ąjį pusmetį augo ir mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys – „Neopay“ klientai atliko beveik 9,536 mln. vnt. transakcijų. Lyginant su 2021 m. I-uoju pusmečiu, kurio metu buvo atlikta 7,304 mln. vnt. transakcijų, apimtys išaugo 30,6 proc.

Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2022 m. I-ąjį pusmetį suteikė verslo paskolų už 916 tūkst. EUR.

​Aivaras Bielskis

Finansų vadovas

El. paštas: aivaras.bielskis@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2022 m. I-ojo pusmečio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.


Neofinance_Pusmecio_Ataskaita_2022_LT.pdf