NEO Finance, AB pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaita 2024 I ketv.

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2024 m. I ketv. veiklos informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.  Pagrindiniai rezultatai: 

  • Bendrovės pajamos I-ąjį 2024 m. ketv., palyginus su I-uoju 2023 m. ketvirčiu, paaugo 46% ir pasiekė 1 481 tūkst. EUR 
  • Pardavimo savikaina išaugo 67% nuo 481 tūkst. EUR iki 803 tūkst. EUR. 
  • Veiklos sąnaudos išaugo 19% nuo 460 tūkst. EUR iki 549 tūkst. EUR. 
  • EBITDA išaugo 48% nuo 166 tūkst. EUR iki 246 tūkst. EUR. 
  • Pelnas prieš mokesčius siekė 127 tūkst. EUR, kai 2023 I ketv., fiksuotas 71 tūkst. pelnas prieš apmokestinimą. 

 

  2024 m. I ketv.  2023 m. I ketv.  2024 I ketv./ 2023 I ketv. Δ, %  2022 m. I ketv.  2024 I ketv. / 2022 I ketv. Δ, % 
Pajamos, EUR  1 481 315  1 013 626  46%  793 048  87% 
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR  922 461  689 280  34%  515 542  79% 
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos, EUR  409 251  287 643  42%  238 452  72% 
Investavimo veiklos pajamos, EUR  149 603 

 

36 703  308%  39 054  283% 
Pardavimo savikaina, EUR  (803 307)  (481 273)  67%  (383 183)  110% 
Bendrasis pelnas, EUR  678 008  532 353  27%  409 865  65% 
Veiklos sąnaudos, EUR  (549 833)  (460 451)  19%  (337 353)  63% 
EBITDA, EUR  246 292  166 559  48%  72 512  239% 
EBITDA marža, %  17%  16%    9%   
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR  127 828  71 902  78%  7 110  1698% 

Veiklos krypčių rezultatai 2024 m., I – asis ketvirtis. 

 

 „Paskolų Klubas“  

2024 metus pradėjome užfiksuodami 34% didesnes pajamas nei per praeitų metų pirmąjį ketvirtį. Šių metų pirmojo ketvirčio pajamos siekė 922 tūkst. EUR, palyginti su 689 tūkst. EUR per atitinkamą laikotarpį 2023 metais. 

Šių metų pradžioje buvo pastebėtas santykinai nedidelis paskolų išdavimo augimas, 2024 m. pirmąjį ketvirtį per „Paskolų klubo“ platformą suteikta paskolų už 10,41 mln. EUR – tai 4,6 proc. daugiau nei 2023 m. pirmąjį ketvirtį, kai buvo suteikta 9,95 mln. EUR. Šį nedidelį paskolų išdavimo augimą lėmė vidiniai pokyčiai personalo komandoje, dėl kurių pirmuosius dvejus metų mėnesius paskolų išdavimas buvo mažesnis nei įprasta. Tačiau jau kovo mėnesio rezultatai parodė, kad „Paskolų klubo” komandos atsinaujinimas užbaigtas sėkmingai, kas atitinkamai sudaro pagrindą planuoti paskolų išdavimų sumos grįžimą į dviženklį augimą ateinančiuose ketvirčiuose.  

Ypač teigiamai vertiname aktyvaus portfelio augimą, kuris paaugo 26,68% ir pasiekė 73,121 mln. EUR. Pastarąjį pusmetį įdėjome daug pastangų peržiūrėdami išieškojimo procedūras ir ieškodami optimalaus varianto su skolų išieškojimo paslaugas teikiančia bendrove su tikslu, jog išieškomos paskolų sumos būtų augančios. Džiugu matyti, jog pastangos nenuėjo veltui, ir pirmąjį 2024 m. ketvirtį buvo išieškota 21% didesnė suma nei 2023 m. pirmąjį ketvirtį, išieškant 821 tūkst. EUR.  

Greta Morkūnaitė 

Administracijos vadovo pavaduotoja  

 „Neopay“ 

Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos I-ąjį šių metų ketvirtį augo net 42% iki 409 tūkst. EUR, kai palyginimui 2023 m. I-ajį ketvirtį pajamos siekė 287 tūkst. EUR. „Neopay“ šių metų I-asis ketvirtis buvo sėkmingas, kadangi transakcijų skaičius augo 29% palyginti su 2023 metų tuo pačiu ketvirčiu. 

„Neopay“ dalyvavimas svarbiausiuose 2024 m. pirmojo ketvirčio finansų sektoriaus renginiuose gerokai sustiprino įmonės poziciją finansinių technologijų sektoriuje. Ypač naudingas pasirodė Prahos „Gaming & TECH Summit“ susitikimas, kadangi buvome apdovanoti geriausio mokėjimo paslaugų teikėjo apdovanojimu, kuris pabrėžia ir tolesnį „Neopay“ įsipareigojimą siekti kokybiško paslaugų teikimo ir inovacijų įdiegimo teikiamose paslaugose. 2024 m. pirmąjį ketvirtį „Neopay”. 

Atvirosios bankininkystės departamentas pasiekė reikšmingų rezultatų tobulinant mokėjimo sprendimus. Visų pirma, internetinių kazino platformoms skirto produkto „12play“ paleidimas supaprastino žaidėjų registracijos procesus bei pagerino atitiktį ir saugumą. Be to, naujų funkcijų, tokių kaip banko konversijos rodiklio stebėjimas, įdiegimas patvirtina tolimesnį siekį užtikrinti aukščiausio lygio transakcijų saugumą ir vartotojų patirtį. 

Evaldas Remeikis 

Administracijos vadovas 

 „Finomark“ 

 Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2024 m. I-ąjį ketvirtį tarpininkavo išduodant verslo paskolų už 1 183 tūkst. EUR, palyginus su 2023 metų I-uoju ketvirčiu, kai finansuota 1 539 tūkst. EUR. Įmonės pajamos 2024 m. I-ąjį ketvirtį pasiekė 83 782 EUR, palyginus su 2023 m. I-uoju ketvirčiu pajamos siekė 82 950 EUR. Kadangi UAB „FinoMark“ valdomos platformos veikla dar tik įsibėgėja, įmonė 2024 m. I-ąjį ketvirtį dar patyrė 10 110 EUR nuostolį. 

Investuotojams atnaujinome ir pagerinome projektų atvaizdavimą, kad investuotojų patirtis taptų sklandesnė ir investuotojai galėtų plačiau ir giliau susipažinti su investavimo projektais. Taip pat, įgyvendinome automatizuotą investicijų atšaukimo funkcionalumą, leidžiantį greitai reaguoti į klientų poreikius. Vasario mėnesį sėkmingai pavyko atnaujinti projektų savininkų savitarną, supaprastintas paskolų valdymo procesas. 

Vienas iš pagrindinių pakeitimų, tai padidinta BuyBack apsaugos sumą iki 1500 EUR, tokiu būdu investuotojams užtikriname didesnę investicijų apsaugą „FinoMark“ platformoje. 

 

Evaldas Remeikis 

Administracijos vadovas

 


NEO Finance AB pardavimu ir tarpine finansine ataskaita 2024 I ketv..pdf