NEO Finance, AB Pranešimai apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius

NEO Finance AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

NEO Finance, AB (Bendrovė) gavo pranešimus apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius (pridedami).

Sandoriai, dėl kurių gauti pranešimai, yra pasirinkimo (opcionų) sandoriai  pagal Bendrovės akcijų suteikimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2022-06-17 vykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis Taisyklėmis ir kompetentingų organų sprendimais vadovaujančias pareigas einantiems asmenims iš viso buvo paskirta 87 914 vnt. akcijų (pranešimai dėl opciono sutarčių dėl šių akcijų suteikimo sudarymo pateikiami kartu su šiuo pranešimu).

Pagal minėtas opcionų sutartis vadovaujančias pareigas einantys asmenys turės teisę pasirinkti, ar gauti iš Bendrovės sutartyje nustatytas akcijas., t.y. pirmąją dalį akcijų įsigyti ne anksčiau kaip po 3 metų, antrąją dalį akcijų įsigyti ne anksčiau kai po 4 metų, trečiąją dalį akcijų įsigyti ne anksčiau kai po 5 metų. Vadovaujančias pareigas užimantys asmenys akcijas galės įsigyti iš dalies atlygintinai sumokant 0,25 EUR už vieną akciją.

 

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com


2022-07-22 pranesimas del opciono sandorio Edita Makarevice.pdf
2022-07-22 pranesimas del opciono sandorio A.B.pdf
2022-07-22 pranesimas del opciono sandorio V. O..pdf
2022-07-22 pranesimas del opciono sandorio Indre Krasovske.pdf
2022-07-22 pranesimas del opciono sandorio Jurate Kugyte.pdf