NEO FINANCE, AB PRANEŠIMAS APIE VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS BEI ASMENŲ, GLAUDŽIAI SUSIJUSIŲ SU EMITENTO VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIAIS ASMENIMIS, SANDORIUS

NEO Finance AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

NEO Finance, AB juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. vasario 7 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant iki 167 332 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Per akcijų įsigijimo terminą pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų pasinaudojo vadovaujančias pareigas einantis valdybos narys Deividas Tumas (žr. Priedą Nr. 1) bei su ankščiau paminėtu valdybos nariu Deividu Tumu glaudžiai susijęs juridinis asmuo UAB „Value Capital“ (žr. Priedą Nr. 2). Taip pat pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų pasinaudojo UAB „ERA Capital“ – asmuo, glaudžiai susijęs su emitento vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis Evaldu Remeikiu ir Aiva Remeikiene (žr. Priedą Nr. 3)

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com


Priedas Nr. 1 2022-02-28 Deivido Tumo pranesimas.pdf
Priedas Nr. 2 2022-02-28 Value capital pranesimas.pdf
Priedas Nr. 3 2022-02-28 ERA Capital pranesimas.pdf