NEO Finance, AB Pranešimas apie vadovaujančias pareigas einančio asmens sandorį

NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą dėl Bendrovės vadovaujančias pareigas einančio asmens sandorio. Buvo sudaryta opciono sutartis su Atvirosios bankininkystės departamento vadovu Viktoru Ivanovu pagal Bendrovės akcijų suteikimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2022-06-17 vykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Sutartyje numatoma teisė vadovaujančias pareigas užimančiam asmeniui įgyti 6916 (šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiolika) Bendrovės akcijų. Vadovaujančias pareigas užimantis asmuo akcijas galės įsigyti sumokant 0,25 EUR už vieną akciją.

Administracijos vadovas

Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com


Pranesimas apie vadovaujancias pareigas einancio asmens sandorius.pdf