Pataisymas: NEO Finance, AB 2019 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

NEO Finance AB
Bendrovės pranešimas

Pataisymas: 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio tarpinės veiklos ir finansinės ataskaitos 5-ame puslapyje taisoma lentelėje pateikta informacija iš:

2019 I pusm. 2018 I pusm. ∆, %
Išdavimai, EUR                                 9,040,813                 6,160,680 47%
Pajamos, EUR                                   795,709 423,992 88%
Pardavimo savikaina, EUR                                  (618,106)                   (250,704) 147%
Bendrasis pelnas, EUR                                   177,603                    173,288 2%
Veiklos sąnaudos, EUR  (473,183)  (286,293) 65%
EBITDA, EUR                                  (295,580)                  (113,004) 162%
Pelnas prieš apmokestinimą, EUR                                  (375,375)                  (180,415) 108%

į:

2019 I pusm. 2018 I pusm. ∆, %
Išdavimai, EUR                                 9,040,813                 6,160,680 47%
Pajamos, EUR                                   795,709 421,669 89%
Pardavimo savikaina, EUR                                  (628,642)                   (249,817) 152%
Bendrasis pelnas, EUR                                   167,067                    171,852 -3%
Veiklos sąnaudos, EUR  (473,359)  (293,241) 61%
EBITDA, EUR                                  (306,291)                  (119,953) 155%
Pelnas prieš apmokestinimą, EUR                                  (386,086)                  (189,210) 104%

 

Pranešimo tekstas ir kita ataskaitose esanti informacija nekeičiama.

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė
Tel.: +370 620 33313

Email: aiva@neofinance.com


2019 H1 Report LT.pdf