Pataisymas: NEO Finance, AB 2020 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Pataisymas: 2020 m. liepos 31 d. paskelbtame tarpinės informacijos pranešime taisomas sakinys iš:

Atitinkamai, pagrinde dėka mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo, mokėjimų veiklos pajamos išaugo beveik 1,5 karto (nuo 63 tūkst. EUR 2019 m. I pusm. iki 153 tūkst. EUR 2020 metų I pusm.).

į:

Atitinkamai, pagrinde dėka mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo, mokėjimų veiklos pajamos išaugo beveik 2,5 karto (nuo 63 tūkst. EUR 2019 m. I pusm. iki 153 tūkst. EUR 2020 metų I pusm.).

Likęs pranešimo turinys ir ataskaitose esanti informacija nekeičiama.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com