PATAISYMAS: „NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2020 m. IV ketv.

Pataisymas: Prie 2021 m. sausio 15 d. lietuvių kalba paskelbto pranešimo prisegtoje „NEO Finance“, AB pardavimų ataskaitoje už 2020 m. IV ketv. (toliau – Ataskaita) atliekami šie pataisymai:

7-ame puslapyje grafike „Refinansavimo pasiskirstymas, tūkst. EUR“ dešiniausiame stulpelyje pateikta data taisoma iš 2021 III ketv. į 2020 IV ketv.
14-ame puslapyje grafiko „Užtikrinimo fondas, tūkst. EUR“ stulpeliuose pateiktos datos taisomos:
iš 2019 III ketv. į 2019 IV ketv.

iš 2019 IV ketv. į 2020 I ketv.

iš 2020 I ketv. į 2020 II ketv.

iš 2020 II ketv. į 2020 III ketv.

iš 2020 III ketv. į 2020 IV ketv.

15-ame puslapyje grafike „Buybacks“ dešiniausiame stulpelyje pateikta data taisoma iš 2021 IV ketv. į 2020 IV ketv.

Pagal šiuos pataisymus atnaujinta Ataskaita pateikiama prisegtuke. Anglų kalba paruoštoje Ataskaitoje ši informacija pateikta teisingai, todėl joje pakeitimai neatliekami.

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com