PRANEŠIMAS APIE VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS SANDORIUS

NEO Finance AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

NEO FINANCE, AB gavo pranešimus dėl 2021-12-15 UAB „ERA Capital“ (asmens, glaudžiai susijusio su emitento vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis Evaldu Remeikiu ir Aiva Remeikiene) bei Mariaus Navicko (vadovaujančias pareigas einančio asmens – valdybos nario) pateiktų pranešimų patikslinimo – patikslintuose pranešimuose nurodoma, kad sandorio vieta yra ne prekybos vietoje (žr. priedus).

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com


2022-01-14 ERA pranesimas.pdf
2022-01-14 Navicko pranesimas.pdf