Finansinės ataskaitos

Metai
2019 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio tarpinės veiklos ir finansinės ataskaitos2019 m. tarpinės veiklos ir neaudituotos finansinės ataskaitos
2020 Pardavimų ataskaita 2020 I ketv.Įmonės veiklos ataskaita 2020 m. I pusm.Pardavimų ataskaita 2020 III ketv.Pardavimų ataskaita 2020 IV ketv.2020 metų metinis pranešimas
2021 Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 I ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. I ketv.Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 II ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. II ketv. NEO Finance, AB įmonės veiklos ataskaita už 2021 m. I pusm.
Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 III ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. III ketv. „NEO Finance“, AB įmonės veiklos ataskaita už 2021 m. III ketv.Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 IV ketv.NEO Finance, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. IV ketv.
„NEO Finance“, AB 2021 m. įmonės dvylikos mėnesių tarpinė informacija ir neaudituotos finansinės ataskaitosNEO Finance, AB 2021 m. metinė ataskaita
2022 Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2022 I ketv.„NEO Finance“, AB 2022 m. I ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaitaNEO Finance, AB 2022 m. I pusm. tarpinė finansinė ataskaitaNEO Finance, AB pardavimų ataskaita už 2022 m. III ketv.NEO Finance, AB pardavimų ataskaita už 2022 m. IV ketv.
NEO Finance, AB 2022 m. IV ketv. ir visų 2022 m. tarpinė informacija ir neaudituota finansinė ataskaitaNEO Finance, AB 2022 m. audituota metinė finansinė ataskaita
2023 NEO Finance, AB 2023 m. I ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaitaNEO Finance, AB 2023 m. I pusm. tarpinė finansinė informacijaNEO Finance, AB 2023 m. III ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė informacijaNEO Finance, AB 2023 m. IV ketv. pardavimų ir 2023 m. tarpinė informacijaNEO Finance, AB 2023 m. audituota finansinė ataskaita
2024 NEO Finance, AB pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaita 2024 I ketv.