Investuotojams

Finansinės ataskaitos

Metai
2021 Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 I ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. I ketv.Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 II ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. II ketv. „NEO Finance“, AB įmonės veiklos ataskaita už 2021 m. I pusm.
Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 III ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. III ketv. „NEO Finance“, AB įmonės veiklos ataskaita už 2021 m. III ketv.Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2021 IV ketv.„NEO Finance“, AB pardavimų ataskaita už 2021 m. IV ketv.
„NEO Finance“, AB 2021 m. įmonės dvylikos mėnesių tarpinė informacija ir neaudituotos finansinės ataskaitos„NEO Finance“, AB 2021 m. metinė ataskaita
2022 Vartojimo kredito davėjo veiklos ataskaita už 2022 I ketv.„NEO Finance“, AB 2022 m. I ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaitaNEO Finance, AB 2022 m. I pusm. tarpinė finansinė ataskaita