Investuotojams

IPO

Pirminio viešojo akcijų siūlymo santrauka

Medžiaga, su kuria galėsite susipažinti, yra susijusi su: (i) viešu siūlymu, vykdomu Lenkijos, Lietuvos ir Estijos teritorijoje, kurio metu siūloma AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) 3 903 500 išleistų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 EUR, su galimybe padidinti jų skaičių dar iki 1 249 120 akcijų ir tokiu atveju bendras siūlomų akcijų skaičius sudarytų iki 5 152 620 akcijų (toliau – Siūlomos akcijos) (toliau – Siūlymas), kurį vykdo Bendrovės akcininkai „Central European Tour Operator s. a. r. l.“ (toliau – Parduodantis akcininkas 1), p. Rytis Šūmakaris (toliau – Parduodantis akcininkas 2) ir p. Vidas Paliūnas (toliau – Parduodantis akcininkas 3) (Parduodantis akcininkas 1, Parduodantis akcininkas 2 ir Parduodantis akcininkas 3 toliau kartu vadinami Parduodančiais akcininkais); ir (ii) siekimu, kad 7 807 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) būtų įtrauktos į prekybą ir jomis būtų pradėta prekiauti AB Nasdaq Vilnius (toliau – „Nasdaq“) reguliuojamoje rinkoje (Oficialiajame sąraše) ir Varšuvos vertybinių popierių biržos (toliau – Varšuvos VPB) reguliuojamoje rinkoje (pagrindinėje rinkoje) (toliau – Įtraukimas į prekybą).

1914 translation by H. Rackham
„But I must explain to you ho… „But I must explain to you ho…”But I must explain to you ho…”

Pristatymas ir pranešimas spaudai