Investuotojams

IPO

Prieš susipažindami su tinklalapyje esančia informacija prašom atidžiai perskaityti šią svarbią informaciją dėl prieigos prie šio tinklalapio sąlygų ir tinklalapyje esančios informacijos naudojimo.

Atkreipiame dėmesį, kad toliau pateikta svarbi informacija gali būti keičiama arba atnaujinama. Todėl ją reikėtų skaityti ir analizuoti visą, kai tik prie šio tinklalapio jungsitės ateityje.

ŠIAME TINKLALAPYJE ESANTI MEDŽIAGA IR INFORMACIJA NESKIRTA IŠLEISTI, SKLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI, TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI, TIEK VISA, TIEK JOS DALIS, JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ, KANADOS, JAPONIJOS, AUSTRALIJOS ARBA BET KURIOS KITOS JURISDIKCIJOS TERITORIJOJE, KUR TOKS IŠLEIDIMAS, SKLEIDIMAS, SKELBIMAS ARBA PLATINIMAS BŪTŲ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAS ARBA GALĖTŲ BŪTI VYKDOMAS TIK ATLIKUS REGISTRACIJĄ.

Medžiaga, su kuria galėsite susipažinti, yra susijusi su: (i) viešu siūlymu, vykdomu Lenkijos, Lietuvos ir Estijos teritorijoje, kurio metu siūloma AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) 3 903 500 išleistų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 EUR, su galimybe padidinti jų skaičių dar iki 1 249 120 akcijų ir tokiu atveju bendras siūlomų akcijų skaičius sudarytų iki 5 152 620 akcijų (toliau – Siūlomos akcijos) (toliau – Siūlymas), kurį vykdo Bendrovės akcininkai „Central European Tour Operator s. a. r. l.“ (toliau – Parduodantis akcininkas 1), p. Rytis Šūmakaris (toliau – Parduodantis akcininkas 2) ir p. Vidas Paliūnas (toliau – Parduodantis akcininkas 3) (Parduodantis akcininkas 1, Parduodantis akcininkas 2 ir Parduodantis akcininkas 3 toliau kartu vadinami Parduodančiais akcininkais); ir (ii) siekimu, kad 7 807 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) būtų įtrauktos į prekybą ir jomis būtų pradėta prekiauti AB Nasdaq Vilnius (toliau – „Nasdaq“) reguliuojamoje rinkoje (Oficialiajame sąraše) ir Varšuvos vertybinių popierių biržos (toliau – Varšuvos VPB) reguliuojamoje rinkoje (pagrindinėje rinkoje) (toliau – Įtraukimas į prekybą).

1914 translation by H. Rackham
„But I must explain to you ho… „But I must explain to you ho…”But I must explain to you ho…”