Dėl NEO Finance, AB administracijos vadovo pasikeitimo

NEO Finance, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė) valdyba susirinkime, įvykusiame 2022-07-26, priėmė šiuos sprendimus:

1.Atsižvelgiant į Pauliaus Tarbūno prašymą bei Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 ir 5 d. bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 104 str., atšaukti Paulių Tarbūną iš Bendrovės administracijos vadovo pareigų nuo 2022 m. liepos mėn. 26 d., šią dieną laikant paskutine darbo diena.

2.Nuo 2022 m. liepos mėn. 27 d. Bendrovės administracijos vadovu paskirti šiuo metu Bendrovės valdybos pirmininku esantį Evaldą Remeikį.

P. Tarbūnas prie „NEO Finance“ prisijungė 2021 m. gegužės mėnesį ir ėjo atvirosios bankininkystės departamento vadovo pareigas iki 2021 m. gruodžio. mėn., kuomet buvo paskirtas į Bendrovės administracijos vadovo pareigas.

„Bendrovės darbuotojų bei valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju Pauliui už jo indėlį tobulinant atitikties sritį ir vystant kitas Bendrovės veiklas. Džiaugiamės, kad daugiau nei metus laiko galėjome kartu sėkmingai vystyti verslą bei augti kartu, tiek kaip Bendrovė mūsų verslo srityse, tiek kaip komanda. Linkiu ir tikiu, kad Pauliaus patirtis Bendrovėje padės jam siekti tolimesnių karjeros aukštumų“, – komentuoja Evaldas Remeikis, kuris valdybos sprendimu ir pakeis buvusį Bendrovės vadovą.

E. Remeikis nuo pat Bendrovės įkūrimo yra jos valdybos pirmininkas, puikiai išmano Bendrovės vystomas veiklos sritis ir visuomet buvo aktyviai įsitraukęs į Bendrovės vystomus projektus, todėl Bendrovė tikisi tolimesnio darbų tęstinumo ir augimo, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Evaldas Remeikis
Valdybos pirmininkas
El. paštas: e.remeikis@neofinance.com