Bendrovės valdymas

Laikantis teisės aktų reikalavimų bei gerosios valdysenos praktikos principų bendrovės organizacinę struktūrą sudaro: priežiūros organas – visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdymo organai – valdyba bei administracijos vadovas. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. Valdybą sudaro 4 nariai.

NEO Finance, AB Valdyba

Evaldas Remeikis

Valdybos pirmininkas

Ilgametę verslo patirtį turintis įvairių įmonių Lietuvoje ir Latvijoje valdybų narys. Tarp įdomiausių ir svarbiausių karjeros pasiekimų – dalyvavimas kuriant sėkmingas įmones, veikiančias informacinių technologijų bei finansų srityje, ir investicijos į startuolių įmones. Evaldas rūpinasi ne tik savo verslais – dalindamasis savo sukaupta geriausia praktika, reikšmingai prisideda prie vertės kūrimo finansinių technologijų sektoriuje ir startuolių ekosistemoje, aktyviai dalyvauja Fintech asociacijoje, įvairiose Lietuvos valdžios institucijų komisijose, susijusiose su finansų technologijomis, finansinio raštingumo ugdymo iniciatyvose. NEO Finance, AB valdyboje atsakingas už IT strateginių sprendimų klausimus. Evaldui Remeikiui priklauso 636 vnt. NEO Finance, AB akcijų.

Aiva Remeikienė

Valdybos narė

6-erius metus vadovavusi didžiausiai ir toliau nuosekliai augančiai tarpusavio skolinimo platformai Lietuvoje, Aiva šiuo metu prisideda prie bendrovės ERA Capital, UAB plėtros, vadovauja vadovų klubui „ERA Success“, taip pat yra Verslo Angelų tinklo narė. Atlikusi svarbų vaidmenį, plėtojant įvairius verslus, užaugino daug jaunų specialistų, kurie šiandien yra konkurencingi savo srities profesionalai. Šiuo metu Aiva daugiausia dėmesio skiria vertę kuriančiai lyderystei ir talentų auginimui visoje įmonių grupėje. NEO Finance, AB valdyboje atsakinga už žmogiškųjų išteklių strateginius klausimus. Aivai Remeikienei priklauso 636 vnt. NEO Finance, AB akcijų.

Marius Navickas

Valdybos narys

Ekonomikos magistro išsilavinimą įgijęs Marius anksčiau dirbo banke ir ten užėmė skirtingų padalinių vadovo pareigas rizikos valdymo srityje. Taip pat profesinės patirties įgijo dirbdamas išorinio audito kompanijoje. Išlaikęs CFA Institute kvalifikacinius egzaminus, Marius yra šios tarptautinės finansų analitikų asociacijos narys. NEO Finance, AB valdyboje atsakingas už rizikų, atitikties, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atitikties valdymo koordinavimą, strateginius finansų klausimus ir biudžeto vykdymo kontrolę. Šiuo metu, Marius Navickas NEO Finance, AB akcijų neturi.

Darius Samuolis

Valdybos narys

Sukaupęs daugiau nei 20-ties metų patirtį, vadovaujant ir tarptautiniu mastu vystant įvairaus dydžio organizacijas, verslo valdymo procesus, pardavimų, finansų bei žmogiškųjų išteklių sritis, D. Samuolis yra patyręs verslo konsultantas, novatorius, valdybų narys, organizacijų komandų formavimo treneris. Tarp ryškiausių pasiekimų – parengti daugiau nei 100 aukšto lygio vadovų, įgyvendinta virš 50 sėkmingų verslo strategijų, didžiausia organizacija, kurios vienu iš vadovų yra dirbęs, apyvarta – 1 mlrd. eurų. Šiai dienai įkūręs mokymų vadovams ir pokyčių formavimo įmonę „Ledo mintys“ D. Samuolis padeda organizacijoms optimizuoti veiklos rezultatus, įgyvendinant strateginius pokyčius, formuojant komandą ir sėkmingai keliant naujus tikslus. NEO Finance, AB valdyboje atsakingas už strateginio planavimo klausimus. Šiuo metu, Darius Samuolis NEO Finance, AB akcijų neturi.