Dėl „NEO Finance“, AB administracijos vadovo pasikeitimo

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė) jau ankščiau pranešė, jog užbaigė atranką į Bendrovės administracijos vadovo pareigas, nusprendžiant, kad kandidatas Aleksėjus Loskutovas yra tinkamas Bendrovės administracijos vadovo pareigoms užimti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme bei Lietuvos banko nutarime Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ įtvirtintais reikalavimais, Lietuvos bankui buvo pateikti reikiami dokumentai bei informacija apie Aleksėjų Loskutovą, siekiant gauti Lietuvos banko pritarimą jo kandidatūrai į Administracijos vadovo pareigas. 2021 m. vasario 5 d. Lietuvos bankas priėmė sprendimą neprieštarauti Aleksėjaus Loskutovo kandidatūrai eiti Bendrovės administracijos vadovo pareigas.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą Lietuvos banko sprendimą, taip pat į 2021 m. vasario 15 d. Bendrovės administracijos vadovės Aivos Remeikienės prašymą atšaukti iš užimamų pareigų bei Aleksėjaus Loskutovo prašymą jį skirti eiti administracijos vadovo pareigas, Bendrovės valdyba susirinkime, įvykusiame 2021 m. vasario 15 d., priėmė sprendimą atšaukti Aivą Remeikienę iš Bendrovės administracijos vadovės pareigų nuo 2021 m. vasario 18 d., o nuo 2021 m. vasario 19 d. bendrovės administracijos vadovu paskirti šiuo metu Bendrovės atvirosios bankininkystės departamento vadovo pareigas einantį Aleksėjų Loskutovą.

A.Loskutovas prie „NEO Finance“ prisijungė prieš dvejus metus, vystydamas įmonės administruojamą, mokėjimo inicijavimo paslaugą „Neopay“.

Daugiau nei 15-ka metų patirties finansų sektoriuje turintis A. Loskutovas anksčiau ėjo skirtingas vadovaujamas pareigas Lietuvos ir užsienio bankuose. Taip pat įgijo profesinės patirties, vystydamas startuolius ir konsultuodamas verslą.

Buvusi administracijos vadovė A. Remeikienė toliau bus įmonės valdybos narė, kurioje taip pat dirba Marius Navickas, Deividas Tumas ir Evaldas Remeikis.

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
El. paštas: aiva@neofinance.com