Dėl NEO Finance, AB valdybos neeilinio susirinkimo priimtų sprendimų

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė) valdyba neeiliniame susirinkime, įvykusiame 2020 m. birželio 9 d., priėmė šį sprendimą:

1. Dėl įmonės UAB „Finomark“ akcijų įsigijimo

Priimti sprendimai:

1. Įsigyti UAB „Finomark“, įmonės kodas 305538582, 100 (vieną šimtą) procentų akcijų už 2 500 (du tūkstančius penkis šimtus) eurų.

UAB „Finomark“ kuria sutelktinio finansavimo platformą, todėl įmonės akcijos perkamos siekiant vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

El. paštas: aiva@neofinance.com