NEO Finance, AB 2023 m. I ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaita

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2023 m. I ketv. veiklos informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.

2023 m. I-ąjį ketvirtį „NEO Finance“, AB ir toliau didino visų verslo segmentų apimtis. Bendrovės pajamos per I-ąjį 2023 m. ketv. paaugo 28 proc. ir pasiekė 1 014 tūkst. EUR. Palyginimui, 2022 m. I-ąjį ketv. jos siekė 793 tūkst. EUR. Pajamų augimui didžiausią įtaką padarė su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, jos augo 34 proc. Be to, su mokėjimų veikla susijusios pajamos augo 21 proc. Ketvirčio rezultatai nuteikia optimistiškai. Bendrovė ne tik generuoja stabiliai augantį pelną, bet ir investuoja į rizikos valdymo informacijos saugumo, vidaus audito, pinigų plovimo prevencijos veiklų tobulinimą bei procesų gerinimą, siekiant maksimaliai užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus bendrovei.

2023 m. I ketv. 2022 m. I ketv. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 9 956 043 7 075 335 41%
Pajamos, EUR 1 013 626 793 048 28%
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR 689 280 515 542 34%
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos, EUR 287 643 238 452 21%
Investavimo veiklos pajamos, EUR 36 703 39 054 -6%
Pardavimo savikaina, EUR (481 273) (383 183) 26%
Bendrasis pelnas, EUR 532 353 409 865 30%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (460 451) (337 353) 36%
EBITDA, EUR 166 559 72 512 130%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 71 902 7 110  911%
EBITDA marža, % 16% 9%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 3% 0%

Veiklos krypčių rezultatai

„Paskolų Klubas“

Per I-ąjį 2023 m. ketvirtį „Paskolų klubo“ platformoje suteikta paskolų už 9,95 mln. EUR – net 41 proc. daugiau nei per 2022 m. pirmą ketvirtį. Kovo mėnesį džiaugėmės visų laikų per vieną dieną patvirtintų paskolų prašymų rekordu – į biržą investavimui patalpinta paskolų suma pasiekė 345 660 EUR. Augant paskolų apimtims, administruojamam portfeliui bei šio segmento pajamoms, Bendrovė uždirbo teigiamą EBITDA, kuri I-ąjį šių metų ketvirtį Paskolų klubo verslo segmente pasiekė 38 tūkst. EUR žymę.

„Neopay“

2023 m. I-ąjį ketv. augo mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys – „Neopay“ klientai atliko beveik 6,5 mln. vnt. transakcijų – net 41 proc. daugiau, lyginant su 2022 m. I-uoju ketv., kurio metu buvo atlikta 4,7 mln. vnt. transakcijų. Kovo mėn. pasiekėme dar vieną solidų rekordą: inicijavome 2,43 mln. transakcijų per mėnesį. Atvirosios bankininkystės verslo segmente ne tik uždirbome rekordines ketvirčio pajamas, kurios per I-ąjį šių metų ketvirtį pasiekė 287 tūkst. EUR, bet ir fiksavome šešiaženklę EBITDA reikšmę, išlaikant spartų transakcijų skaičiaus augimą.

„Finomark“

Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2023 m. I-ąjį ketv. tarpininkavo išduodant verslo paskolų už 1,5 mln. EUR, palyginimui, 2022 metų I ketv. buvo finansuota 0,5 mln EUR paskolų. Įmonės pajamos 2023 m. I-ąjį ketvirtį pasiekė 77 tūkst. EUR, tačiau 2022 m. I-ąjį ketvirtį jos siekė 35 tūkst. EUR. UAB „Finomark“ veikla dar tik įsibėgėja, todėl šį ketvirtį dar nepavyko pasiekti teigiamų EBITDA ir ikimokestinio pelno rodiklių, kurie siekė atitinkamai -27 tūkst. EUR ir -41 tūkst. EUR.

 

Tomas Savickas

Finansų vadovas

El. paštas: tomas.savickas@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2023 m. I ketv. pardavimų ir tarpine finansine ataskaita ir atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.NEO Finance AB 2023 I ketv. pardavimu ir tarpine finansine ataskaita