NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. birželio 17 d., sprendimai

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

2022 m. birželio 17 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 363 133 akcijos, kurios suteikia 3 363 133 balsus (t. y. 80.03 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Atlygio politiką.

2. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką, kuri taikoma teisiniams santykiams nuo 2022-05-20.

3. Etikos kodekso tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Etikos kodeksą.

4. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com


Etikos kodeksas.pdf
Interesu konfliktu sprendimo politika.pdf
Bendroves akciju suteikimo darbuotojams taisykliu projektas.pdf
Atlygio politika.pdf