NEO Finance, AB Pranešimai apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius

NEO Finance, AB (Bendrovė) gavo pranešimus apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius (pridedami).

Sandoriai, dėl kurių gauti pranešimai, yra pasirinkimo (opcionų) sandoriai  pagal Bendrovės akcijų suteikimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas 2022-06-17 vykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis Taisyklėmis ir kompetentingų organų sprendimais vadovaujančias pareigas einantiems asmenims iš viso gali būti paskirta 49 494 vnt. akcijų (pranešimai dėl opciono sutarčių dėl šių akcijų suteikimo sudarymo pateikiami kartu su šiuo pranešimu).

Pagal sudarytinas opcionų sutartis vadovaujančias pareigas einantys asmenys turės teisę pasirinkti, ar gauti iš Bendrovės sutartyje nustatytas akcijas sutartyje numatomais terminais. Vadovaujančias pareigas užimantys asmenys akcijas galės įsigyti iš dalies atlygintinai sumokant 0,25 EUR už vieną akciją.

Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis
El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com