PATAISYMAS: Pranešimas apie šaukiamą NEO Finance, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pataisymas: 2022 m. gegužės 25 d. paskelbtame pranešime Pranešimas apie šaukiamą NEO Finance, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

iš:

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką.

į:

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką, kuri taikoma teisiniams santykiams nuo 2022-05-20.

Atitinkamas pakeitimas atliktas ir balsavimo biuletenyje.

Likęs pranešimo turinys nekeičiamas.


NEO Finance balsavimo biuletenis Voting ballot.pdf