Pranešimas apie įvykusį “NEO Finance”, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. vasario 3 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2021 m. vasario 3 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.    

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com