NEO Finance, AB 2023 m. audituota finansinė ataskaita

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2023 m. veiklos informacija – metinis pranešimas, pardavimų rezultatai ir audituoti finansiniai rodikliai.

2023 m. Bendrovė pasižymėjo augimu visuose veiklos segmentuose. Ataskaitiniu laikotarpiu:

  • Suteikta paskolų už 44 mln. EUR. Lyginant su 2022 metais, išduotų paskolų apimtys augo 19 proc.
  • Pajamos augo 31 proc. nuo 3 530 tūkst. EUR 2022 metais iki 4 625 tūkst. EUR 2023 metais.
  • Pardavimo savikaina išaugo 42 proc., nuo 1 651 tūkst. EUR iki 2 340 tūkst. EUR.
  • Veiklos sąnaudos išaugo 21 proc., nuo 1 741 tūkst. EUR iki 2 098 tūkst. EUR.
  • EBITDA išaugo 55 proc. nuo 462 603 EUR iki 718 957 EUR.
  • Pelnas prieš mokesčius siekė 304 381 EUR, kai 2022 m. fiksuotas 158 608 EUR pelnas prieš apmokestinimą.
  • Grynasis pelnas nuo 2022 metų išaugo 151%, nuo 103 895 EUR iki 295 473 EUR.

 

2023 m. 2022 m. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 44 061 320 37 182 230 19%
Pajamos, EUR 4 625 193 3 530 460 31%
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR 2 997 726 2 352 114 27%
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos, EUR 1 313 935 1 032 988 27%
Investavimo veiklos pajamos, EUR 312 533 145 358 115%
Pardavimo savikaina, EUR (2 340 173) (1 650 676) 42%
Bendrasis pelnas, EUR 2 285 020 1 879 784 22%
Veiklos sąnaudos, EUR (2 098 343) (1 740 971) 21%
EBITDA, EUR 718 957 462 603 55%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 304 381 158 608 92%
Grynasis pelnas, EUR 260 858 103 895 151%

Veiklos krypčių rezultatai 2023 m..

 

„Paskolų Klubas“ 

Tarpusavio skolinimo veikla 2023 metais pasižymėjo sparčiu įmonės veiklos apimčių augimu „Paskolų klubo“ aktyvių paskolų portfelis per 2023 metus paaugo 16,3 mln. EUR ir metų pabaigoje pasiekė 70,7 mln. EUR. Kadangi Bendrovės gaunamas tarpininkavimo mokestis yra išdalinamas per visą paskolos laikotarpį ir surenkamas paskolos gavėjui mokant mėnesio įmoką, didžioji dalis pardavimų rezultatų persikelia į ateinančius metus. Visas ateityje gautinas tarpininkavimo mokestis 2023 m. pabaigoje siekė 11,37 mln. EUR, kai 2022 m. pabaigoje buvo 8,32 mln. EUR ir per metus išaugo 3,05 mln. EUR. Tai yra Bendrovės turtas, kuris neatsispindi finansinėse ataskaitose.

Įmonės veiklai įtakos turėjo Europos Centrinio Banko vykdyta itin sparti palūkanų griežtinimo politika. Palūkanų normos euro zonoje pradėtos kelti 2022 m. liepos mėn. ir 2023 metų pabaigoje peržengė 4 proc. ribą. Atsižvelgiant į EURIBOR rodiklio kilimą, 2023 metais platformoje taip pat buvo didinamos palūkanos, suteikiant investuotojams išskirtines investicines galimybes, siekti aukštos investicinės grąžos. Vartojimo kredito gavėjams tai lėmė išaugusią skolinimosi kainą, tačiau dėl palankios kainodaros „Paskolų klube“ labai didelė dalis paskolų gavėjų refinansavo savo turimus vartojimo kreditus, t.y. klientai perkėlė paskolas į „Paskolų klubą“ iš kitų kreditorių – tokių paskolų dalis sudarė net 52 proc. ( 22,91 mln. EUR iš 44,06 mln. EUR).

Labai svarbu, kad paskolų portfelio augimas yra tvarus – neveiksnių paskolų skaičius mažėja jau trys metai iš eilės. Iš visų per „Paskolų klubo“ istoriją išduotų paskolų, 2021-ųjų metų pabaigoje daugiau nei 90 d. vėlavo 10,09 proc. paskolų, 2022-ųjų metų pabaigoje tokių paskolų buvo 8,59 proc., o 2023-ųjų metų pabaigoje – tik 8,46 proc. Toks rezultatas itin geras, nes vis daugiau ekonomistų prakalbo apie neveiksnių vartojimo paskolų skaičiaus augimą, o mūsų statistiniai duomenys to nerodo.

Praėję metai buvo ypač sėkmingi bendradarbiaujant su užsienio investuotojais. Iki 2023 metų pabaigos „Paskolų klubo“ platformoje Beniliukso šalių investuotojai atliko investicijų už daugiau nei 13 mln. EUR. Matydami stiprėjantį būtent olandų investuotojų susidomėjimą mūsų platforma ir atitinkamai didėjantį jų investicinį portfelį, dalyvavome kasmetiniame didžiausiame investuotojų renginyje „Beleggersfair“, kuris vyko 2023 m. lapkričio 10 d. Amsterdame. NEO Finance prie šio renginio jungėsi kaip vienas iš pagrindinių rėmėjų šalia tokių finansų rinkos žaidėjų kaip „Etoro“, „Saxo Bank“, „Societe Generale“. Tolimesnei plėtrai Beniliukso šalyse pagreitį duoda Nyderlanduose veikianti dukterinė įmonė bei auganti ilgalaikių investuotojų bendruomenė šiame regione.

Greta Morkūnaitė

Administracijos vadovo pavaduotoja

 

„Neopay“

 

2023 metais „Neopay“ įmokų suma siekė rekordinę 1,78 mlrd. EUR, sumą, kuri atspindi paslaugos populiarumo augimą. Praėjusius metus ypatingą dėmesį skyrėme klientų poreikiams, pritaikydami pasiūlymus smulkiam ir vidutiniam verslui. Atsakant į partnerių ir klientų lūkesčius, buvo suteikta galimybė naudoti mokėjimo langus be „Neopay“ prekės ženklo, leidžiant partneriams pristatyti mokėjimo sprendimus kaip savo, išlaikant prekės ženklo anonimiškumą. „Neopay“ mokėjimo sprendimai tapo prieinami be programavimo žinių, palengvinant klientų prieigą. Taip pat buvo įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis efektyviai klasifikuoti banko operacijas pagal išlaidų tipus – maisto, sveikatos priežiūros, transporto ir kt., kas leidžia klientams geriau valdyti savo finansus. Šie pavyzdžiai atspindi mūsų siekį nuolat tobulėti, atsižvelgiant į klientų poreikius. 2023 metais itin intensyviai dirbome, kad „Neopay“ prekės ženklas taptų atpažįstamas visoje Europoje. Dalyvavimas konferencijose ir renginiuose Didžiojoje Britanijoje, Maltoje, Ispanijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir Latvijoje suteikė galimybę ne tik giliau suprasti mūsų paslaugos tobulinimo kryptis, bet ir išplėsti potencialių klientų ratą. Šiais metais planuojame tęsti aktyvų dalyvavimą tarptautinėse konferencijose Europoje fokusuojantis į tas šalis, kuriose pirmiausia norėtume išvystyti paslaugą. Matome tai kaip efektyvią investiciją į „Neopay“ prekės ženklo augimą ir žinomumo didinimą ir tikime, jog mums vis labiau pavyks įsitvirtinti užsienio rinkose. 2023 m. pabaigoje „Neopay“ paslauga buvo prieinama Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Graikijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Kroatijoje. Integruota daugiau nei 200 finansų institucijų.

Evaldas Remeikis

Administracijos vadovas

 

„Finomark“

2023 m. tapo svarbiu etapu „FinoMark“ augimo istorijoje. Pajamos išaugo iki 300 tūkst. EUR, palyginti su 188 tūkst. EUR 2022 m. Šis laikotarpis buvo pažymėtas ne tik platformos atnaujinimais ir funkcionalumo plėtra, siekiant pagerinti vartotojų patirtį, bet ir intensyviu pasirengimu bei testavimu naujų išskirtinių projektų integracijai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas trečiajam ir ketvirtajam ketvirčiams, kuriuose buvo kuriama ir testuojama naujų projektų, tokių kaip „BOLT“ automobilių finansavimas vairuotojams ir unikalių partnerystės programų su daugiabučių namų savininkų bendrijomis. Šie projektai žada tapti platformos kertiniu akmeniu, teikiant vertę tiek klientams, tiek partneriams. „FinoMark“ įsipareigojimas šiems specializuotiems projektams ne tik rodo mūsų lankstumą ir inovacijų siekį, bet ir mūsų pasiryžimą prisidėti prie finansų sektoriaus plėtros, siūlant išskirtines ir pritaikytas finansavimo galimybes. Šis strateginis žingsnis leidžia mums ne tik plėsti mūsų paslaugų spektrą, bet ir stiprinti pozicijas rinkoje kaip lyderiui inovatyvių finansinių sprendimų srityje.

Be to, 2023 metai pažymėti svarbiu teisiniu pasiekimu – Lietuvos banko išduota sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licencija pagal SFR reglamentą mums suteikia galimybę veikti visose Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse. Šis įvykis ne tik patvirtina mūsų veiklos atitikimą aukščiausiems standartams, bet ir atveria naujas galimybes mūsų augimui ir tarptautinei plėtrai.

 

Evaldas Remeikis

Administracijos vadovas

 

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2023 m. metiniu pranešimu, audituota finansine ataskaita ir atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.


NEO Finance AB 2023m. finansine ataskaita.pdf