NEO Finance, AB 2023 m. III ketv. pardavimų ir tarpinė finansinė informacija

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2023 m. I-III ketv veiklos informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.

2023 m. I-III ketv Bendrovė pasižymėjo augimu visuose veiklos segmentuose. Ataskaitiniu laikotarpiu:

• Suteikta paskolų už 31 357 tūkst. EUR. Lyginant su 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu, išduotų paskolų apimtys augo 18.19 proc.

• Pardavimo savikaina išaugo 23 proc., nuo 1 205  tūkst. EUR iki 1 567 tūkst. EUR.

• Veiklos sąnaudos išaugo 20,85 proc., nuo 1 190 tūkst. EUR iki 1 438 tūkst. EUR.

• EBITDA išaugo 95,35 proc. nuo 299 785 EUR iki 585 632 EUR.

• Pelnas prieš mokesčius siekė 283 994 EUR, kai 2022 m. I-III ketv. fiksuotas 82 657 EUR pelnas.

2023 m. I-III ketv. 2022 m. I-III ketv. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 31 357 223 26 547 250 18,19%
Pajamos, EUR 3 289 455 2 478 364 32,73%
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR 2 157 872 1 636 316 31,87%
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos, EUR 955 316 736 715 29,67%
Investavimo veiklos pajamos, EUR 176 267 105 333 67,34%
 Pardavimo savikaina, EUR (1 567 088) (1 205 491) 23%
Bendrasis pelnas, EUR 1 722 366 1 272 873 35,31%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (1 438 372) (1 190 216) 20,85%
EBITDA, EUR 585 632 299 785 95,35%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 283 994 82 657        243,58%
EBITDA marža, % 18% 12%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 10% 3%

Veiklos krypčių rezultatai

„Paskolų Klubas“

„Paskolų klubas“ trečiąjį ketvirtį pasitiko sparčiu augimu. Palyginus paskolų išdavimus su tuo pat laikotarpiu 2022 m., išduota 17,43 proc. daugiau paskolų. „Paskolų klubo“ komandai ir toliau aktyviai ir išradingai dirbant su paskolų gavėjų pritraukimu, bei esant palankioms rinkos sąlygoms, pavyksta ir toliau didinti rinkos dalį vartojimo kreditavimo segmente ir sėkmingai konkuruoti rinkoje su įsitvirtinusiais senbuviais. „Paskolų klubas“ rugpjūčio mėnesį savo klientams pristatė unikalią finansavimo galimybę – „Pirk dabar – mokėk vėliau“ (BNPL) paskolas. Sprendimas įgyvendintas kartu su mokėjimo inicijavimo platforma „Neopay“. Taip pat nuo 2023 m. rugsėjo bendrovė pradėjo taikyti naują klientų lėšų apsaugos būdą – nuo šiol klientų lėšos saugomos ne tik jas pervedant į atskirą sąskaitą Lietuvos Banke, bet ir investuojant į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą – vyriausybių vertybinius popierius.

„Neopay“

„Neopay“ šių metų III-asis ketvirtis buvo pakankamai sėkmingas, kadangi transakcijų skaičius augo 29,3% palyginti su 2022 metų tuo pačiu ketvirčiu. Išmokėjimų paslaugos transakcijų kiekis palyginant su praeitų metų trečiu ketvirčiu augo 107%. Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos III-ąjį šių metų ketvirtį augo net 33,97% iki 344 tūkst. EUR, kai palyginimui 2022 m. III-ajį ketvirtį pajamos siekė 256 tūkst. EUR. Galime pasidžiaugti tuo, kad siekdami didinti „Neopay“ prieinamumą visoje Europoje integravome savo mokėjimo inicijavimo paslaugas ir su didžiausiais Čekijos bankais, kas leis dar labiau didinti mūsų paslaugų pasiekiamumą.

„Finomark“

Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2023 m. III-ąjį ketvirtį tarpininkavo išduodant verslo paskolas už 1 089 tūkst. EUR, palyginus su 2022 metų III ketvirčiu, kai finansuota 806 tūkst. EUR verslo paskolų. Įmonės pajamos 2023 m. III-ąjį ketvirtį pasiekė 76,37 tūkst. EUR, palyginus su 2022 m. III-ketvirčiu pajamos siekė 43,59 tūkst. EUR. Per 2023 m. III-ąjį ketvirtį įmonės pelnas prieš mokesčius buvo 66,73 tūkst. EUR, kai palyginimui 2022 m. III-ąjį ketvirtį įmonė turėjo 68,94 tūkst. EUR nuostolį.

 

Tomas Savickas

Finansų vadovas

El. paštas: tomas.savickas@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2023 m. I-III ketv. pardavimų ir tarpine finansine ataskaita ir atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

NEO FINANCE Q3 ATASKAITA (1)