Svarbiausi finansiniai duomenys

NEO Finance finansiniai rodikliai 

2023202220212020
Suteiktos paskolos, EUR44 061 32037 182 23027 416 76819 084 970
Pajamos, EUR4 625 1933 530 4603 443 0822 482 981
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR2 997 7262 352 1142 200 4371 732 378
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos, EUR1 314 9351 032 988903 782476 241
Investavimo veiklos pajamos, EUR312 533145 358338 863274 362
Pardavimo savikaina, EUR(2 340 173)(1 650 676)(1 769 674)(1 597 082)
Bendrasis pelnas, EUR2 285 0201 879 7841 673 408885 899
Bendrosios ir administracinės, kitos veiklos ir palūkanų sąnaudos(2 098 343)(1 721 176)(1 494 354)(955 312)
EBITDA, EUR718 538462 603422 522124 819
EBIT, EUR304 605159 300179 244(64 732)
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR304 381158 608179 054(69 412)
Grynasis pelnas, EUR260 858103 895117 739(121 896)
EBITDA marža, % *16%13%12%5%
EBIT marža, % *7%5%(3%)(3%)
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % *9%6%4%(5%)
Turto pelningumo rodiklis (ROA), % *1,3%0,6%0,8%(1,2%)
Kritinio likvidumo rodiklis (Quick ratio, Acid test ratio) *1,1191,0371,0680,974
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) *1,1191,0381,0690,978
  • * EBITDA marža tai įmonės finansinis rodiklis, parodantis jos pelningumą lyginant EBITDA su įmonės pajamomis.
  • * Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) , dar vadinamas nuosavybės pelningumo rodikliu, tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas.
  • * Turto pelningumo rodiklis (ROA) rodiklis parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno.
  • * Kritinis likvidumo rodiklis (Quick ratio, Acid test ratio)  parodo įmonės gebėjimą, esant aplinkybių spaudimui, skubiai padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus.
  • * Bendrasis likvidumo koeficientas (Current Ratio) parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.