NEO Finance, AB 2019 metų audituota metinė informacija bei komentaras dėl veiklos rezultato pokyčio

NEO Finance AB
Metinis pranešimas/ataskaita

Pateikiamos 2019 m. audituotos NEO Finance, AB finansinės ataskaitos.

 

Audituotose ataskaitose Bendrovės 2019 metų nuostolis sudaro 841 tūkst. EUR ir skiriasi nuo 2020-01-31 skelbto preliminaraus nuostolio 659 tūkst. EUR. Šis skirtumas susidaro dėl šių atliktų korekcijų:

– Atsižvelgiant į ekonominę situaciją ataskaitų paskelbimo metu ir galimus mokėjimų vėlavimus ateityje buvo pervertintos įmonės abejotinos skolos bei jų suma padidinta 113.000 EUR.

– Nuvertinta NEO Finance, AB atlikta 65.000 EUR investicija į dukterinės įmonės NEO Finance B.V. įstatinį kapitalą, nes 2019 metus minėtoji įmonė baigė nuostolingai bei turėjo neigiamą nuosavą kapitalą. 2020-01-31 paskelbtuose preliminariuose rezultatuose šis nuvertinimas nebuvo padarytas, tačiau NEO Finance B.V. rezultatas buvo įtrauktas į Grupės rezultatą, tad šis nuvertinimas neturi įtakos realiam rezultatui.

​Andrius Ladauskas

Finansų vadovas

El. paštas: andrius.ladauskas@neofinance.lt


NEO Finance Finansines ataskaitos 2019 LT.pdf