NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. rugpjūčio 21 d., sprendimai

2023 m. rugpjūčio 21 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 364 854 akcijų, kurios suteikia 3 364 854 balsus (t. y. 80,08 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1.  Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

2. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų bei rizikos vertinimo žemėlapio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti rizikų apetito sistemą ir tolerancijos limitus bei rizikos vertinimo žemėlapį.

3. Naujos kadencijos valdybos narių rinkimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Evaldą Remeikį, Aivą Remeikienę, Deividą Tumą, Marių Navicką ir Darių Samuolį sekančiai 4 (ketverių) metų valdybos kadencijai.

 

Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com