2023-08-21 šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai

1.  Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas. 

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją. 

2. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų bei rizikos vertinimo žemėlapio tvirtinimas. 

Patvirtinti rizikų apetito sistemą ir tolerancijos limitus bei rizikos vertinimo žemėlapį. 

3. Naujos kadencijos valdybos narių rinkimas.  

Patvirtinti Evaldą Remeikį, Aivą Remeikienę, Deividą Tumą, Marių Navicką ir Darių Samuolį sekančiai 4 (ketverių) metų valdybos kadencijai.   

 

Administracijos vadovas 

Evaldas Remeikis 

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com