Įregistruota nauja „NEO Finance“, AB įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2020 m. gruodžio 10 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „NEO Finance“, AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 706 496,88 EUR ir yra padalintas 3 878 402 vnt. akcijų, kurios suteikia 3 878 402 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,44 euro.

 

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Email: aiva.remeikiene@neofinance.lt